Rymd Communication

Marknadsföring åt företag i sociala medier

SoMe

Sociala medier är världens största marknadsplats.

77 % av svenskarna använder sig idag av sociala medier, och hälften av Sveriges företag finns på Instagram. Under 2015 ökade antalet följare till varumärken i sociala medier med hela 42 %.

SoYou

Sociala medier visar vem du är och vem du vill vara. På Rymd Communication är vi specialiserade på att hjälpa företag att marknadsföra sig i sociala medier. Vi lyfter fram ditt företags bästa sidor och styrkor.

SoWhy?

Företag som kommunicerar varför de gör något är mer effektiva och når större framgång i sin marknadsföring. Att finnas och vara tillgänglig på sociala medier gör att ni kan fördjupa er relation och kommunikation med era kunder. Köpprocessen har förändrats och pyramiden där köpblocket förr vägde tyngst av de olika delarna i en köpprocess utgör nu den minsta delen av pyramiden. Idag börjar resan fram till ett köp med medvetenhet. Vi gör själva research på internet innan vi bestämmer oss. Idag har vi insikt om vad vi köper innan vi ens har köpt det.

Don’t go SoLo

Hur gör man för att inte försvinna i mängden? Hur får man den snabbscrollande tummen att stanna upp? Syns du inte finns du inte. Allting handlar om att vara där på rätt plats vid rätt tillfälle, att man vet vem man riktar sig till och veta vad de vill se och höra. Det handlar att rikta sig till dem som bryr sig, en nischad publik, och att inte rikta sig till hela massmarknaden.

So let us help

Är du inte där än? Eller är du där men känner att du försvinner i sorlet? Vi hjälper dig.

 

Kontakta oss på +46 709-70 87 71, info@rymdreklam.com